<form id="dpvvx"><span id="dpvvx"><track id="dpvvx"></track></span></form>

   <address id="dpvvx"><form id="dpvvx"><th id="dpvvx"></th></form></address>

   <noframes id="dpvvx"><form id="dpvvx"><th id="dpvvx"></th></form>
   <address id="dpvvx"><th id="dpvvx"><th id="dpvvx"></th></th></address>
     <form id="dpvvx"></form>
     #
     客服熱線:0311-85395669
     資訊電話:
     139-32128-146
     152-30111-569
     客服電話:
     0311-85395669
     數據指標

     6月9日上海市場鋼材價格行情

     時間:2022-06-09 14:55:21|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

     高線&Phi;6HPB300永鋼5500+10現貨高線&Phi;6HPB300亞新5250+10現貨高線&Phi;8-10HPB300永鋼5200+10&Phi;10:5230現貨高線&Phi;8-10HPB300中天5190+10&Phi;10:5220現貨高線&Phi;8-10HPB300遷安…

     高線 Φ6 HPB300 永鋼 5500 +10     現貨
     高線 Φ6 HPB300 亞新 5250 +10     現貨
     高線 Φ8-10 HPB300 永鋼 5200 +10 Φ10:5230   現貨
     高線 Φ8-10 HPB300 中天 5190 +10 Φ10:5220   現貨
     高線 Φ8-10 HPB300 遷安九江 4940 +10 貨少   現貨
     高線 Φ8-10 HPB300 亞新 4950 +10 Φ10:4980   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 沙鋼 5020 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 西城 4970 +10 貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 永鋼 5020 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 中天 5010 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 長達 4940 +10 貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 敬業 4870 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 江蘇鴻泰 4950 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 新三洲 4960 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 江蘇鑫典 4930 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400 聯鑫黃海 4960 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 沙鋼 4910 +10 Φ12:4940   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 西城 4860 +10 Φ12:4900   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 永鋼 4910 +10 Φ12:4940   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 中天 4900 +10 Φ12:4930   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 長達 4830 +10 貨少;Φ12:4860   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 達鋼 4830 +10 Φ12:4860   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 敬業 4760 +10 貨少;Φ12:4790   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 萍鋼 4850 +10 Φ12:4880   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 江蘇鴻泰 4770 +10 Φ12:4820   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 浙江萬泰 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 連云港興鑫 4770 +10 Φ12:4820   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 安徽富鑫 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 江蘇鑌鑫 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 中新鋼鐵 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 聯鑫黃海 4780 +10 Φ12:4830   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 隆鑫/新梅鹿 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 桂鑫 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 江蘇揚鋼 4760 +10 Φ12:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 新三洲 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 江蘇鑫典 4750 +10 Φ12:4800   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400 銅陵旋力 4770 +10 Φ12:4820   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 沙鋼 4810 +10 貨少;Φ16:4830;Φ25:4880   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 馬鋼 4820 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 永鋼 4810 +10 Φ16:4830;Φ25:4880   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 萍鋼 4750 +10 Φ16:4770;Φ25:4820   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 鐵市公
     中天 
     4800 +10 Φ16:4810;Φ25:4860   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 新興鑄管 4730 +10 Φ16:4750;Φ25:4800;貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 日照 4700 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ16-20 HRB400 房鐵市橋
     西城
     4760 +10 Φ16:4780   現貨
     螺紋鋼 Φ22-25 HRB400 西城 4790 +10 Φ25:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 長達 4730 +10 貨少;Φ16:4750;Φ25:4800   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 達鋼 4730 +10 Φ16:4750;Φ25:4800   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 敬業 4660 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 江蘇鴻泰 4670 +10 Φ16:4690;Φ25:4740   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 浙江萬泰 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 丹陽龍江 4630 +10 暫缺   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 揚州華航 4630 +10 Φ16:4650;Φ25:4700   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 隆鑫/新梅鹿 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 連云港興鑫  4670 +10 Φ16:4690;Φ25:4740   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 房橋
     聯鑫黃海 
     4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 中新鋼鐵 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫  4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 桂鑫 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 江蘇鑌鑫 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 江蘇揚鋼 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 新三洲 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 銅陵旋力 4660 +10 Φ16:4680;Φ25:4730   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 沙鋼 4910 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 永鋼 4910 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 中天 4900 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 西城 4860 +10 貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 長達 4830 +10 貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 達鋼 4830 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 敬業 4760 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 萍鋼 4850 +10     代理
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 桂鑫 4760 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 安徽富鑫 4760 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 連云港興鑫 4770 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 聯鑫黃海 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 江蘇鴻泰 4770 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 中新鋼鐵 4760 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 江蘇鑌鑫 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 江蘇揚鋼 4760 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400 新三洲 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400 中天 5160 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400 沙鋼 5170 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400 永鋼 5170 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 沙鋼 5050 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 永鋼 5050 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 西城 5000 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 中天 5040 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 敬業 4900 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 廣鋼 5010 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 冷鋼 5020 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 山西晉鋼 5010 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 江蘇鴻泰 4970 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 新三洲 4980 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 江蘇鑫典 4950 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 聯鑫黃海 4980 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB400E 安徽貴航 4950 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 永鋼 4940 +10 Φ12:4970   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 中天 4930 +10 Φ12:4960   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 沙鋼 4940 +10 Φ12:4970   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 西城 4890 +10 Φ12:4920   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 冷鋼 4910 +10 Φ12:4940   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 廣鋼 4900 +10 Φ12:4930   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 達鋼 4860 +10 Φ12:4890   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 敬業 4790 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 萍鋼 4880 +10 Φ12:4910   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 山西晉鋼 4800 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 金盛蘭金罡 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 連云港興鑫 4790 +10 Φ12:4840   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 江蘇鑌鑫 4800 +10 Φ12:4850   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 中新鋼鐵 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 聯鑫黃海 4800 +10 Φ12:4850   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 江蘇鴻泰 4790 +10 Φ12:4840   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 新三洲 4800 +10 Φ12:4850   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 江蘇揚鋼 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 浙江萬泰 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 江蘇鑫典 4770 +10 Φ12:4820   代理
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 銅陵旋力 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 安徽貴航 4770 +10 Φ12:4820   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB400E 瀘鋼 4780 +10 Φ12:4830   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 沙鋼 4840 +10 貨少;Φ16:4860;Φ25:4910   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 永鋼 4840 +10 Φ16:4860;Φ25:4910   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 中天 4830 +10 Φ16:4860;Φ25:4910   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 新撫鋼 4740 +10 Φ16:4760;Φ25:4810   代理
     螺紋鋼 Φ16-20 HRB400E 西城 4790 +10 Φ16:4810   現貨
     螺紋鋼 Φ22-25 HRB400E 西城 4820 +10 Φ25:4860   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 鐵市
     冷鋼
     4810 +10 Φ16:4830;Φ25:4880   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 廣鋼 4800 +10 Φ16:4820;Φ25:4870   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 達鋼 4760 +10 Φ16:4780;Φ25:4830   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 西林 4730 +10 Φ16:4750;Φ25:4800   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 凌鋼 4730 +10 貨少;Φ16:4750;Φ25:4800   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 敬業 4690 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 通鋼 4710 +10 貨少;Φ16:4730;Φ25:4780   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 萍鋼 4780 +10 Φ16:4800;Φ25:4850   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 吉林金鋼/四平紅嘴 4710 +10 貨少;Φ16:4730;Φ25:4780   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 山西晉鋼 4700 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 金盛蘭金罡 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 江蘇雨花 4710 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 丹陽龍江 4650 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 中新鋼鐵 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 連云港興鑫 4690 +10 Φ16:4710;Φ25:4760   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 新三洲  4700 +10 Φ16:4720;Φ25:4770   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 新光明 4670 +10 貨少;Φ16:4690;Φ25:4740   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 江蘇鑌鑫 4700 +10 Φ16:4720;Φ25:4770   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 聯鑫黃海 4700 +10 Φ16:4720;Φ25:4770   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 江蘇鴻泰 4690 +10 Φ16:4710;Φ25:4760   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 浙江桐鋼 4680 +10 貨少;Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   代理
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 江蘇揚鋼 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 浙江萬泰 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 銅陵旋力 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 安徽貴航 4670 +10 Φ16:4690;Φ25:4740   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 瀘鋼 4680 +10 Φ16:4700;Φ25:4750   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 沙鋼 4940 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 永鋼 4940 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 中天 4930 +10 Φ32:4960   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 西城 4890 +10 貨少   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 冷鋼 4910 +10 Φ32:4940   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 廣鋼 4900 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 達鋼 4860 +10     代理
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 敬業 4790 +10 無貨   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 萍鋼 4880 +10 Φ32:4910   代理
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 山西晉鋼 4800 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 金盛蘭金罡 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 連云港興鑫 4790 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 聯鑫黃海 4800 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 江蘇鴻泰 4790 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 新三洲 4800 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 中新鋼鐵 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 江蘇鑌鑫 4800 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 江蘇揚鋼 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 瀘鋼 4780 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 中天 5200 +10 Φ40:5230   現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 沙鋼 5210 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 冷鋼 5180 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 永鋼 5210 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 山西晉鋼 5130 +10 暫缺   現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB400E 中新鋼鐵 5130 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ10 HRB500E 沙鋼 5400 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ12-14 HRB500E 沙鋼 5290 +10 Φ12:5320   現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB500E 沙鋼 5190 +10 Φ16:5220;Φ25:5270   現貨
     螺紋鋼 Φ28-32 HRB500E 沙鋼 5290 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ36-40 HRB500E 沙鋼 5550 +10     現貨
     螺紋鋼 Φ16-25 HRB500E 鐵市
     冷鋼
     5160 +10 Φ16:5200;Φ25:5250   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 沙鋼 5520 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 永鋼 5520 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 萍鋼 5510 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 中天 5510 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 中新鋼鐵 5330 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 江蘇鑫典 5280 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400 亞新 5330 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 沙鋼 5230 +10 貨少;Φ10:5260   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 永鋼 5230 +10 Φ10:5260   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 中天 5220 +10 Φ10:5250   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 日照 4950 +10 無貨   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 西城 5140 +10 貨少;Φ10:5170   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 萍鋼 5120 +10 Φ10:5150   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400 新興鑄管 5080 +10 貨少;Φ10:5110   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400 徐州金虹 4920 +10 無貨   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 遷安九江 4910 +10 無貨   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400 新三洲 4970 +10 Φ10:5000   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400 蘇鋼中亞 4920 +10 無貨   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 中新鋼鐵 4950 +10 Φ10:4980   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 聯鑫黃海 4970 +10 Φ10:5000   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400 亞新 4950 +10 Φ10:4980   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400 江蘇鑌鑫 4970 +10 Φ10:5000   現貨
     盤螺 Φ12 HRB400 江蘇鑌鑫 5020 +10 暫缺   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 沙鋼 5560 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 永鋼 5560 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 中天 5550 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 萍鋼 5550 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 山西晉鋼 5320 +10 暫缺   現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 金盛蘭金罡 5330 +10     現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 江蘇鑫典 5330 +10     現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 聯鑫黃海 5400 +10     現貨
     盤螺 Φ6 HRB400E 亞新 5380 +10 貨少   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 沙鋼 5260 +10 Φ10:5290   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 永鋼 5260 +10 Φ10:5290   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 中天 5250 +10 Φ10:5280   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 廣鋼 5150 +10 暫缺   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 萍鋼 5150 +10 Φ10:5180   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 西城 5170 +10 貨少;Φ10:5200   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 山西晉鋼 4990 +10 暫缺   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 金盛蘭金罡 4980 +10 Φ10:5010   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 新三洲 5000 +10 Φ10:5030   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 聯鑫黃海 5000 +10 Φ10:5030   代理
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 亞新 4980 +10 Φ10:5010   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 嘉晨營鋼 4960 +10 Φ10:4990   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 江蘇鑌鑫 5000 +10 Φ10:5030   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 中新鋼鐵 4980 +10 Φ10:5010   現貨
     盤螺 Φ8-10 HRB400E 安徽貴航 4960 +10 Φ10:4990   現貨
     盤螺 Φ12 HRB400E 江蘇鑌鑫 5050 +10 暫缺   現貨
     圓鋼 Φ10-12 HPB300 永鋼 5430 +10 暫缺   現貨
     圓鋼 Φ10-12 HPB300 富鋼 5370 +10 Φ10:5400   現貨
     圓鋼 Φ14-22 HPB300 永鋼 5320 +10 暫缺   現貨
     圓鋼 Φ14-25 HPB300 富鋼 5300 +10     現貨
     圓鋼 Φ16-25 Q235B 沙鋼 5350 +10 貨少   代理
     圓鋼 Φ28-32 Q235B 沙鋼 5350 +10 貨少   現貨
     圓鋼 Φ16-25 Q235 鄂鋼 5350 +10 貨少   現貨
     圓鋼 Φ28-32 Q235 鄂鋼 5350 +10 貨少   現貨

     熱軋板卷 0.8*1250*C Q235B 日鋼 5370 +10 無貨 現貨
     熱軋板卷 1.0*1250*C Q235B 日鋼 5350 +10 無貨 現貨
     熱軋板卷 1.2*1250*C Q235B 日鋼 5310 +10 無貨 現貨
     熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 5150 +10   現貨
     熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 5140 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 5100 +10 暫缺 現貨
     熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 5090 +10 暫缺 現貨
     熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 5040 +10   現貨
     熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 首鋼 5030 +10   現貨
     熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 5040 +10   現貨
     熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 首鋼 5030 +10   現貨
     熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼 5030 +10   現貨
     熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 日照 5030 +10   現貨
     熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 首鋼 5040 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 鞍鋼 5020 +10   現貨
     熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼 5020 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼 5000 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 本鋼 5000 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 首鋼 5000 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 5000 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼 5010 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 本鋼 5010 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 通鋼 5010 +10   現貨
     熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 首鋼 5010 +10   現貨
     熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼 4970 +10 無貨 現貨
     熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 本鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 通鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4930 +10   現貨
     熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 通鋼 4930 +10   現貨
     熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 通鋼 4930 +10   現貨
     熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 燕鋼 4920 +10   現貨
     熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 安豐 4910 +10   現貨
     熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 日照 4910 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 通鋼 4900 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 日照 4880 +10 暫缺 現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼 4880 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 本鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 通鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 燕鋼 4860 +10   現貨
     熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 安豐 4860 +10   現貨
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼 4880 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 首鋼 4880 +10 貨少 廠家
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 本鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 通鋼 4880 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 燕鋼 4860 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 安豐 4860 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 首鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 本鋼 4880 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 通鋼 4880 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕鋼 4860 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 安豐 4860 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 本鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍鋼 4980 +10   現貨
     熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼 4980 +10   現貨
     熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 本鋼 4980 +10   現貨
     熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 4980 +10   現貨
     熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍鋼 4960 +10   現貨
     熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 本鋼 4960 +10   現貨
     熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 4970 +10   現貨
     熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼 5030 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼 5010 +10 貨少 現貨
     熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 本鋼 5010 +10   現貨
     熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 馬鋼 5010 +10   現貨
     熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼 5000 +10   現貨
     熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼 4980 +10   現貨
     熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 本鋼 5000 +10   現貨
     熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 馬鋼 4980 +10   現貨

     熱軋酸洗板卷 1.85*1250*C SPHC 河鋼邯鋼 5600 - 暫缺
     熱軋酸洗板卷 2.0*1250*C SPHC 河鋼邯鋼 5430 - 貨少
     熱軋酸洗板卷 2.0*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5430 - 貨少
     熱軋酸洗板卷 2.0*1500*C SPHC 包鋼 5440 - 貨少
     熱軋酸洗板卷 2.3*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5520 - 貨少
     熱軋酸洗板卷 2.3*1500*C SPHC 包鋼 5530 - 貨少
     熱軋酸洗板卷 2.5*1250*C SPHC 河鋼邯鋼 5340 -  
     熱軋酸洗板卷 2.5*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5340 -  
     熱軋酸洗板卷 2.5*1250*C SPHC 本鋼 5360 -  
     熱軋酸洗板卷 2.5*1500*C SPHC 包鋼 5360 -  
     熱軋酸洗板卷 2.75*1250*C SPHC 本鋼 5360 -  
     熱軋酸洗板卷 3.0*1250*C SPHC 河鋼邯鋼 5280 -  
     熱軋酸洗板卷 3.0*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5280 -  
     熱軋酸洗板卷 3.5*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5280 -  
     熱軋酸洗板卷 3.0*1500*C SPHC 本鋼 5300 -  
     熱軋酸洗板卷 3.0*1500*C SPHC 包鋼 5300 -  
     熱軋酸洗板卷 3.2*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5280 -  
     熱軋酸洗板卷 3.2*1500*C SPHC 本鋼 5300 -  
     熱軋酸洗板卷 3.2*1500*C SPHC 包鋼 5300 -  
     熱軋酸洗板卷 4.0*1500*C SPHC 河鋼邯鋼 5270 -  

     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 2mm 寶鋼集團 7270 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 3mm 寶鋼集團 7220 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 4mm 寶鋼集團 7220 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 6mm 寶鋼集團 7220 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 10mm 寶鋼集團 7320 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 2mm 馬鋼 6830 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 3mm 馬鋼 6830 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 4mm 馬鋼 6830 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 6mm 馬鋼 6830 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 10mm 馬鋼 6880 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 2mm 寶鋼集團 7220 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 3mm 寶鋼集團 7170 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 4mm 寶鋼集團 7170 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 6mm 寶鋼集團 7220 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 10mm 寶鋼集團 7010 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 1.6mm 武鋼集團 7280 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 2mm 武鋼集團 7150 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 3mm 武鋼集團 7100 -  
     耐候鋼 09CuPCrNi-A 熱軋 4mm 武鋼集團 7100 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 1.6mm 武鋼集團 7290 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 2mm 武鋼集團 7170 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 3mm 武鋼集團 7110 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 4mm 武鋼集團 7110 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 6mm 武鋼集團 7110 -  
     耐候鋼 Q550NQR1 熱軋 10mm 武鋼集團 7020 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 1.6mm 武鋼集團 7210 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 2mm 武鋼集團 7100 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 3mm 武鋼集團 7050 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 4mm 武鋼集團 7050 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 6mm 武鋼集團 7050 -  
     耐候鋼 Q450NQR1 熱軋 10mm 武鋼集團 6920 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 1.6mm 首鋼股份 7080 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 2mm 首鋼股份 6880 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 3mm 首鋼股份 6680 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 4mm 首鋼股份 6680 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 6mm 首鋼股份 6680 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 2mm 馬鋼 6490 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 3mm 馬鋼 6420 -  
     耐候鋼 SPA-H 熱軋 4mm 馬鋼 6420 -  

     冷軋卷 0.6*1250*C ST12 鞍鋼 5710 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼 5490 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼 5360 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼 5360 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼 5380 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼 5380 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C ST12 鞍鋼 5660 -   現貨
     冷軋卷 3.0*1250*C ST12 鞍鋼 6130 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼莆田 5540 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 5340 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼莆田 5320 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 5340 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 5320 -   現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C DC01 本鋼 5610 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 5410 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 5320 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 5300 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 5330 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 5330 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C DC01 本鋼 5600 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC03 本鋼 5550 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C DC03 本鋼 5550 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C DC03 本鋼 5560 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C DC03 本鋼 5560 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 寶鋼青山 5720 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 寶鋼青山 5480 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 寶鋼青山 5370 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 寶鋼青山 5340 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 寶鋼青山 5340 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 寶鋼青山 5340 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 寶鋼青山 5600 - 貨少 現貨
     冷軋卷 3.0*1250*C SPCC 寶鋼青山 5750 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C DC01 本鋼浦項 5620 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C DC01 本鋼浦項 5450 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC01 本鋼浦項 5330 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C DC01 本鋼浦項 5300 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C DC01 本鋼浦項 5300 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C DC01 本鋼浦項 5300 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C DC01 本鋼浦項 5600 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C DC03 本鋼浦項 5600 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC03 本鋼浦項 5570 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5680 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5490 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5340 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5310 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5310 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5310 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C DC01 河鋼唐鋼 5630 -   現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5670 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5440 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5340 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5320 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5320 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5320 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 5560 -   現貨
     冷軋卷 0.5*1250*C SPCC 首鋼 5810 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 首鋼 5730 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 首鋼 5470 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 首鋼 5360 -   廠家
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 首鋼 5340 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 首鋼 5360 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 首鋼 5340 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 首鋼 5630 -   現貨
     冷軋卷 3.0*1250*C SPCC 首鋼 6040 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 馬鋼 5810 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.7*1250*C SPCC 馬鋼 5810 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 馬鋼 5570 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 馬鋼 5460 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 馬鋼 5430 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 馬鋼 5430 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 馬鋼 5430 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 馬鋼 5700 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 寶鋼 5840 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 寶鋼 5720 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 寶鋼 5600 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼 5710 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼 5580 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 寶鋼 5570 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 寶鋼 6160 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 3.0*1250*C SPCC 寶鋼 6350 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 寶鋼 5560 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 寶鋼 5570 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C DC01 寶鋼 5600 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C DC01 寶鋼 5590 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC03 寶鋼 5910 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC04 寶鋼 5990 -   現貨
     冷軋卷 0.5*1250*C SPCC 包鋼 5560 -   現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 包鋼 5550 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 包鋼 5440 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 包鋼 5310 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 包鋼 5280 -   現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 包鋼 5280 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 包鋼 5280 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 包鋼 5510 -   現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 柳鋼 5630 -   現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 柳鋼 5410 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 5330 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 柳鋼 5300 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 柳鋼 5300 -   現貨
     冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 柳鋼 5590 -   現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5760 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5650 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5540 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5520 - 貨少 現貨
     冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5520 - 貨少 現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 寶鋼湛江 5520 - 貨少 現貨
     冷軋卷 0.5*1250*C DC01 山鋼集團 5660 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 0.6*1250*C DC01 山鋼集團 5620 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C DC01 山鋼集團 5290 - 暫缺 現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C Q195 泰鋼 5250 -   現貨
     冷軋卷 1.2*1250*C Q195 泰鋼 5230 -   現貨
     冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 泰鋼 5270 -   代理
     冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 泰鋼 5260 -   現貨
     冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 泰鋼 5260 -   現貨
     冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 5550 - 貨少 現貨
     冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 5300 - 貨少 現貨
     冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 5270 - 貨少 現貨
     冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 5270 - 貨少 現貨
     冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 5270 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍鋼 5470 -   代理
     冷軋盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍鋼 5410 -   現貨
     冷軋盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍鋼 5450 -   現貨
     冷軋盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 5410 -   代理
     冷軋盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍鋼 5320 -   代理
     冷軋盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 5380 -   現貨
     冷軋盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 5660 -   代理
     冷軋盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 5670 -   現貨
     冷軋盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 6490 -   代理
     冷軋盒板 0.8*1250*2500 DC01 本鋼 5590 -   現貨
     冷軋盒板 1.0*1250*2500 DC01 本鋼 5340 -   現貨
     冷軋盒板 1.2*1250*2500 DC01 本鋼 5320 -   現貨
     冷軋盒板 1.5*1250*2500 DC01 本鋼 5310 -   現貨
     冷軋盒板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 5310 -   現貨
     冷軋盒板 2.5*1250*2500 DC01 本鋼 5730 -   現貨
     冷軋盒板 1.0*1250*2500 SPCC 寶鋼 6530 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 1.2*1250*2500 SPCC 寶鋼 6490 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 1.5*1250*2500 SPCC 寶鋼 6450 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 2.0*1250*2500 SPCC 寶鋼 6460 - 暫缺 現貨
     冷軋盒板 2.5*1250*2500 SPCC 寶鋼 6870 - 暫缺 現貨
     冷軋盒板 3.0*1250*2500 SPCC 寶鋼 7080 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 1.0*1500*3000 SPCC 寶鋼 6590 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 2.0*1500*3000 SPCC 寶鋼 6490 - 貨少 現貨
     冷軋盒板 1.0*1250*2500 DC01 寶鋼 6670 -   現貨
     冷軋盒板 1.5*1250*2500 DC01 寶鋼 6640 -   現貨
     冷軋盒板 2.0*1250*2500 DC01 寶鋼 6640 -   現貨
     冷軋盒板 3.0*1250*2500 DC01 寶鋼 6950 - 暫缺 現貨

     冷軋硬卷 0.23*1000*C SPCC-1B 民營 5520 -  
     冷軋硬卷 0.25*1000*C SPCC-1B 民營 5450 -  
     冷軋硬卷 0.3*1000*C SPCC-1B 民營 5410 -  
     冷軋硬卷 0.35*1000*C SPCC-1B 民營 5370 -  
     冷軋硬卷 0.4*1000*C SPCC-1B 民營 5350 -  

     普中板 6 Q235B 新余 6130 +20 無貨 現貨
     普中板 8 Q235B 鞍鋼 5520 +20 貨少 現貨
     普中板 8 Q235B 南鋼 5520 +20 無貨 現貨
     普中板 8 Q235B 新余 5580 +20   現貨
     普中板 8 Q235B 華偉 5420 +20 無貨 現貨
     普中板 8 Q235B 日鋼營口 5450 +20 無貨 現貨
     普中板 10 Q235B 鞍鋼 5420 +20   現貨
     普中板 10 Q235B 南鋼 5420 +20 暫缺 現貨
     普中板 10 Q235B 新余 5440 +20 貨少 現貨
     普中板 10 Q235B 華偉 5320 +20 無貨 現貨
     普中板 10 Q235B 敬業 5330 +20 無貨 現貨
     普中板 10 Q235B 沙鋼 5450 +20 貨少 現貨
     普中板 10 Q235B 日鋼營口 5390 +20 暫缺 現貨
     普中板 12 Q235B 鞍鋼 5230 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 南鋼 5230 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 萍鋼 5210 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 華偉 5150 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 敬業 5190 +20 無貨 現貨
     普中板 12 Q235B 新余 5230 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 沙鋼 5240 +20 貨少 現貨
     普中板 12 Q235B 日鋼營口 5210 +20 貨少 現貨
     普中板 14-20 Q235B 南鋼 5150 +20 貨少 現貨
     普中板 14-20 Q235B 鄂鋼 5150 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 西城 5070 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 華偉 5070 +20 無貨 現貨
     普中板 14-20 Q235B 鞍鋼 5150 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 萍鋼 5130 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 敬業 5110 +20 無貨 現貨
     普中板 14-20 Q235B 揚州恒潤 5070 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 日鋼營口 5130 +20   代理
     普中板 14-20 Q235B 飛達 5060 +20   代理
     普中板 14-20 Q235B 江蘇上鋼 5060 +20 貨少 代理
     普中板 14-20 Q235B 河鋼唐鋼 5130 +20   現貨
     普中板 25 Q235B 鞍鋼 5220 +30 貨少 現貨
     普中板 25 Q235B 萍鋼 5210 +20 貨少 現貨
     普中板 25 Q235B 南鋼 5230 +20 貨少 現貨
     普厚板 30 Q235B 鞍鋼 5260 +40 貨少 現貨
     普厚板 30 Q235B 南鋼 5290 +20 貨少 現貨
     普厚板 30 Q235B 河鋼唐鋼 5280 +20 貨少 現貨
     普厚板 35 Q235B 鞍鋼 5290 +20 貨少 現貨
     普厚板 40 Q235B 沙鋼 5320 +20 貨少 現貨
     普厚板 40 Q235B 鞍鋼 5300 +40 貨少 現貨
     普厚板 40 Q235B 河鋼唐鋼 5280 +20   現貨
     普厚板 50 Q235B 鞍鋼 5320 +20 無貨 現貨
     普厚板 50 Q235B 唐山文豐 5260 +20 二切理計 代理
     普厚板 50 Q235B 沙鋼 5330 +20 貨少 現貨
     普厚板 50 Q235B 河鋼唐鋼 5280 +20 貨少 現貨
     普特厚板 60 Q235B 鞍鋼 5310 +40 貨少 現貨
     普特厚板 70 Q235B 鞍鋼 5310 +40 貨少 現貨
     普特厚板 80 Q235B 鞍鋼 5310 +40 無貨 現貨
     普特厚板 90 Q235B 鞍鋼 5320 +40 無貨 現貨
     普特厚板 100 Q235B 鞍鋼 5340 +40 無貨 現貨
     普特厚板 100 Q235B 新余 5360 +20 無貨 現貨
     普特厚板 100 Q235B 河鋼唐鋼 5300 +20 貨少 現貨
     普特厚板 100 Q235B 唐山文豐 5290 +20 二切理計 現貨
     普特厚板 100 Q235B 沙鋼 5330 +20 貨少 代理
     普特厚板 110 Q235B 唐山文豐 5310 +20 無貨 現貨
     普特厚板 110 Q235B 沙鋼 5360 +20 無貨 現貨
     普特厚板 120 Q235B 唐山文豐 5310 +20 貨少 現貨
     普特厚板 120 Q235B 沙鋼 5360 +20 貨少 現貨
     低合金中板 6 Q355B 新余 6080 - 貨少 現貨
     低合金中板 8 Q355B 鞍鋼 5610 - 貨少 現貨
     低合金中板 8 Q355B 南鋼 5610 - 無貨 現貨
     低合金中板 8 Q355B 新余 5640 - 貨少 現貨
     低合金中板 8 Q355B 華偉 5530 - 貨少 現貨
     低合金中板 8 Q355B 日鋼營口 5570 - 貨少 現貨
     低合金中板 10 Q355B 華偉 5470 - 無貨 現貨
     低合金中板 10 Q355B 鞍鋼 5520 +10 貨少 現貨
     低合金中板 10 Q355B 南鋼 5550 - 貨少 現貨
     低合金中板 10 Q355B 新余 5590 - 貨少 現貨
     低合金中板 10 Q355B 敬業 5500 - 無貨 現貨
     低合金中板 10 Q355B 日鋼營口 5510 - 貨少 現貨
     低合金中板 10 Q355B 沙鋼 5570 - 貨少 現貨
     低合金中板 12 Q355B 鞍鋼 5400 +10 貨少 現貨
     低合金中板 12 Q355B 萍鋼 5390 -   現貨
     低合金中板 12 Q355B 華偉 5380 - 無貨 現貨
     低合金中板 12 Q355B 南鋼 5420 - 貨少 現貨
     低合金中板 12 Q355B 敬業 5390 -   現貨
     低合金中板 12 Q355B 新余 5430 - 貨少 現貨
     低合金中板 12 Q355B 沙鋼 5440 - 貨少 現貨
     低合金中板 12 Q355B 日鋼營口 5390 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 南鋼 5360 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 萍鋼 5340 -   現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 鞍鋼 5360 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 華偉 5310 - 無貨 現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 敬業 5330 - 貨少 代理
     低合金中板 14-20 Q355B 日鋼營口 5340 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355B 河鋼唐鋼 5340 -   現貨
     低合金中板 25 Q355B 鞍鋼 5400 - 貨少 現貨
     低合金中板 25 Q355B 萍鋼 5400 -   現貨
     低合金厚板 30 Q355B 鞍鋼 5400 - 貨少 現貨
     低合金厚板 30 Q355B 萍鋼 5400 -   現貨
     低合金厚板 30 Q355B 河鋼唐鋼 5410 -   代理
     低合金厚板 30 Q355B 新余 5420 - 貨少 現貨
     低合金厚板 30 Q355B 南鋼 5420 - 貨少 現貨
     低合金厚板 35 Q355B 鞍鋼 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 35 Q355B 新余 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 35 Q355B 南鋼 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 40 Q355B 鞍鋼 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 40 Q355B 河鋼唐鋼 5450 -   現貨
     低合金厚板 40 Q355B 新余 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 40 Q355B 南鋼 5460 - 貨少 現貨
     低合金厚板 50 Q355B 鞍鋼 5500 - 貨少 現貨
     低合金厚板 50 Q355B 新余 5510 - 貨少 現貨
     低合金厚板 60 Q355B 鞍鋼 5520 - 貨少 現貨
     低合金厚板 70 Q355B 鞍鋼 5550 - 貨少 現貨
     低合金厚板 80 Q355B 鞍鋼 5560 - 貨少 現貨
     低合金厚板 90 Q355B 沙鋼 5560 - 貨少 現貨
     低合金厚板 100 Q355B 沙鋼 5560 - 無貨 現貨
     低合金厚板 100 Q355B 唐山文豐 5460 -   現貨
     低合金厚板 120 Q355B 沙鋼 5580 - 無貨 現貨
     低合金厚板 120 Q355B 唐山文豐 5480 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355C 河鋼唐鋼 5530 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355C 山鋼日照 5530 - 無貨 現貨
     低合金中板 14-20 Q355C 鞍鋼 5540 - 無貨 現貨
     低合金中板 14-20 Q355D 河鋼唐鋼 5570 - 貨少 現貨
     低合金中板 14-20 Q355D 山鋼日照 5570 - 無貨 現貨
     低合金中板 14-20 Q355D 鞍鋼 5580 - 貨少 現貨
     低合金厚板 40 Q355B-Z15 萍鋼 5630 - 貨少 現貨
     低合金厚板 45 Q355B-Z15 萍鋼 5650 - 貨少 現貨
     低合金厚板 50 Q355B-Z15 萍鋼 5690 -   現貨
     低合金厚板 55 Q355B-Z15 萍鋼 5710 -   現貨
     低合金厚板 40 Q355B-Z15 鞍鋼 5650 -   現貨
     低合金厚板 45 Q355B-Z15 鞍鋼 5670 -   現貨
     低合金厚板 50 Q355B-Z15 鞍鋼 5690 -   現貨
     低合金厚板 40 Q355B-Z15 南鋼 5650 -   現貨
     低合金厚板 45 Q355B-Z15 南鋼 5670 - 貨少 現貨
     低合金厚板 50 Q355B-Z15 南鋼 5690 -   現貨

     造船板 6 CCSB 新鋼 6070 - 貨少 現貨
     造船板 6 CCSB 湘鋼 6070 - 貨少 現貨
     造船板 6 CCSB 山鋼日照 6070 - 貨少 現貨
     造船板 6 CCSB 首鋼 6070 - 貨少 現貨
     造船板 6 CCSB 鞍鋼 6070 - 貨少 現貨
     造船板 8 CCSB 新鋼 5830 -   現貨
     造船板 8 CCSB 湘鋼 5830 -   現貨
     造船板 8 CCSB 山鋼日照 5830 -   現貨
     造船板 8 CCSB 首鋼 5830 -   現貨
     造船板 8 CCSB 鞍鋼 5830 -   現貨
     造船板 10 CCSB 新鋼 5680 -   現貨
     造船板 10 CCSB 湘鋼 5680 -   現貨
     造船板 10 CCSB 山鋼日照 5680 -   現貨
     造船板 10 CCSB 首鋼 5680 -   現貨
     造船板 10 CCSB 鞍鋼 5680 -   現貨
     造船板 12 CCSB 新鋼 5620 -   現貨
     造船板 12 CCSB 湘鋼 5620 -   現貨
     造船板 12 CCSB 山鋼日照 5620 -   現貨
     造船板 12 CCSB 首鋼 5620 -   現貨
     造船板 12 CCSB 鞍鋼 5620 -   現貨
     造船板 14-20 CCSB 新鋼 5570 -   代理
     造船板 14-20 CCSB 湘鋼 5570 -   現貨
     造船板 14-20 CCSB 山鋼日照 5570 -   現貨
     造船板 14-20 CCSB 首鋼 5570 -   現貨
     造船板 14-20 CCSB 鞍鋼 5570 -   代理
     造船板 22 CCSB 新鋼 5620 -   現貨
     造船板 22 CCSB 湘鋼 5620 -   現貨
     造船板 22 CCSB 山鋼日照 5620 -   現貨
     造船板 22 CCSB 首鋼 5620 -   現貨
     造船板 22 CCSB 鞍鋼 5620 -   現貨
     造船板 25 CCSB 新鋼 5620 -   現貨
     造船板 25 CCSB 湘鋼 5620 -   現貨
     造船板 25 CCSB 山鋼日照 5620 -   現貨
     造船板 25 CCSB 首鋼 5620 -   現貨
     造船板 25 CCSB 鞍鋼 5620 -   現貨
     造船板 30 CCSB 新鋼 5620 -   現貨
     造船板 30 CCSB 湘鋼 5620 -   現貨
     造船板 30 CCSB 山鋼日照 5620 -   現貨
     造船板 30 CCSB 首鋼 5620 -   現貨
     造船板 30 CCSB 鞍鋼 5620 -   現貨
     造船板 10 CCSAH36 新鋼 6020 - 貨少 現貨
     造船板 10 CCSAH36 湘鋼 6020 - 貨少 現貨
     造船板 10 CCSAH36 山鋼日照 6020 - 貨少 現貨
     造船板 10 CCSAH36 首鋼 6020 - 貨少 現貨
     造船板 12 CCSAH36 新鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 12 CCSAH36 湘鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 12 CCSAH36 山鋼日照 5910 - 貨少 現貨
     造船板 12 CCSAH36 首鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 CCSAH36 新鋼 5850 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 CCSAH36 湘鋼 5850 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 CCSAH36 山鋼日照 5850 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 CCSAH36 首鋼 5850 - 貨少 現貨
     造船板 22 CCSAH36 新鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 22 CCSAH36 湘鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 22 CCSAH36 山鋼日照 5910 - 貨少 現貨
     造船板 22 CCSAH36 首鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 25 CCSAH36 新鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 25 CCSAH36 湘鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 25 CCSAH36 山鋼日照 5910 - 貨少 現貨
     造船板 25 CCSAH36 首鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 30 CCSAH36 新鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 30 CCSAH36 湘鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 30 CCSAH36 山鋼日照 5910 - 貨少 現貨
     造船板 30 CCSAH36 首鋼 5910 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 CCSDH36 湘鋼 6300 +30 貨少 現貨
     造船板 22 CCSDH36 湘鋼 6350 +30 貨少 現貨
     造船板 25 CCSDH36 湘鋼 6350 +30 貨少 現貨
     造船板 30 CCSDH36 湘鋼 6350 +30 貨少 現貨
     造船板 10 ABSEH36 湘鋼 6710 - 貨少 現貨
     造船板 12 ABSEH36 湘鋼 6610 - 貨少 現貨
     造船板 14-20 ABSEH36 湘鋼 6560 - 貨少 現貨
     造船板 25 ABSEH36 湘鋼 6610 - 貨少 現貨
     造船板 30 ABSEH36 湘鋼 6610 - 貨少 現貨
     造船板 35 ABSEH36 湘鋼 6610 - 貨少 現貨
     造船板 40 ABSEH36 湘鋼 6610 - 貨少 現貨
     造船板 45 ABSEH36 湘鋼 6760 - 貨少 現貨
     造船板 50 ABSEH36 湘鋼 6860 - 貨少 現貨
     造船板 60 ABSEH36 湘鋼 6860 - 貨少 現貨
     造船板 70 ABSEH36 湘鋼 7010 - 貨少 現貨
     造船板 80 ABSEH36 湘鋼 7210 - 貨少 現貨

     鍋爐容器板 6 Q245R 南鋼 6610 -  
     鍋爐容器板 8 Q245R 南鋼 6160 -  
     鍋爐容器板 10 Q245R 南鋼 6010 -  
     鍋爐容器板 12 Q245R 新鋼 5820 -  
     鍋爐容器板 12 Q245R 馬鋼 5860 -  
     鍋爐容器板 12 Q245R 南鋼 5860 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q245R 新鋼 5770 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q245R 馬鋼 5810 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q245R 南鋼 5810 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q245R 湘鋼 5790 - 貨少
     鍋爐容器板 30 Q245R 新鋼 5770 - 貨少
     鍋爐容器板 30 Q245R 南鋼 5810 - 貨少
     鍋爐容器板 6 Q345R 新鋼 6670 - 貨少
     鍋爐容器板 8 Q345R 新鋼 6270 - 貨少
     鍋爐容器板 10 Q345R 新鋼 6120 - 貨少
     鍋爐容器板 12 Q345R 新鋼 5920 - 貨少
     鍋爐容器板 6 Q345R 南鋼 6710 -  
     鍋爐容器板 8 Q345R 南鋼 6260 -  
     鍋爐容器板 10 Q345R 南鋼 6110 -  
     鍋爐容器板 12 Q345R 南鋼 5960 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q345R 新鋼 5870 - 貨少
     鍋爐容器板 14-20 Q345R 馬鋼 5910 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q345R 南鋼 5910 -  
     鍋爐容器板 14-20 Q345R 湘鋼 5890 - 貨少
     鍋爐容器板 30 Q345R 新鋼 5870 - 貨少
     鍋爐容器板 30 Q345R 南鋼 5910 - 貨少
     鍋爐容器板 40 Q345R 南鋼 5910 -  
     鍋爐容器板 50 Q345R 南鋼 6010 -  

     角鋼 30*30*3 Q235B 唐山正豐 5500 - 過磅 現貨
     角鋼 40*40*4 Q235B 唐山盛財 5340 - 過磅 現貨
     角鋼 50*50*5 Q235B 唐山盛財 5240 - 過磅 現貨
     角鋼 50*50*5 Q235B 唐山正豐 5280 - 過磅 現貨
     角鋼 50*50*5 Q235B 安鋼 5260 -   現貨
     角鋼 50*50*5 Q235B 創瑞電力 4860 - 貨少 現貨
     角鋼 50*50*5 Q235B 傳洋 4860 - 貨少 現貨
     角鋼 63*63*6 Q235B 安鋼 5250 -   現貨
     角鋼 70*70*7 Q235B 安鋼 5220 -   現貨
     角鋼 80*80*8 Q235B 安鋼 5220 -   現貨
     角鋼 90*90*8 Q235B 安鋼 5210 -   現貨
     角鋼 100*100*10 Q235B 馬鋼 5160 -   現貨
     角鋼 125*125*10 Q235B 馬鋼 5170 - 貨少 現貨
     角鋼 140*140*12 Q235B 馬鋼 5170 - 貨少 現貨
     角鋼 160*160*14 Q235B 唐山正豐 5430 - 過磅 現貨
     角鋼 160*160*14 Q235B 唐山盛財 5390 - 過磅 現貨
     角鋼 160*160*14 Q235B 馬鋼 5150 - 貨少 現貨
     角鋼 160*160*14 Q235B 鞍山寶得 5140 - 12m 現貨
     角鋼 200*200*16 Q235B 鞍山寶得 5180 -   現貨
     槽鋼 6.3# Q235B 安鋼 5290 - 貨少 現貨
     槽鋼 8# Q235B 安鋼 5250 - 貨少 現貨
     槽鋼 10# Q235B 馬鋼 5160 - 9m/;貨少 現貨
     槽鋼 10# Q235B 安鋼 5160 - 貨少 現貨
     槽鋼 10# Q235B 傳洋 4860 -   現貨
     槽鋼 12# Q235B 馬鋼 5050 - 9m/;貨少 現貨
     槽鋼 14# Q235B 唐山盛財 5330 - 過磅 現貨
     槽鋼 14# Q235B 馬鋼 5050 - 9m/;貨少 現貨
     槽鋼 16# Q235B 唐山盛財 5330 - 過磅 現貨
     槽鋼 16# Q235B 馬鋼 5050 - 9m/;貨少 現貨
     槽鋼 18# Q235B 馬鋼 5030 - 貨少 現貨
     槽鋼 20# Q235B 唐山盛財 5350 - 過磅 現貨
     槽鋼 20# Q235B 馬鋼 5050 - 9m/;貨少 現貨
     槽鋼 22# Q235B 日照 5170 -   現貨
     槽鋼 25# Q235B 唐山盛財 5430 - 過磅 現貨
     槽鋼 25# Q235B 日照 5160 -   現貨
     槽鋼 28# Q235B 日照 5160 -   現貨
     槽鋼 30# Q235B 日照 5160 -   現貨
     槽鋼 32# Q235B 日照 5160 -   現貨
     槽鋼 36# Q235B 鞍山寶得 5160 -   現貨
     槽鋼 40# Q235B 鞍山寶得 5170 -   現貨
     工字鋼 12# Q235B 黃河特鋼 5400 - 無貨gl 現貨
     工字鋼 16# Q235B 鞍山寶得 5190 -   現貨
     工字鋼 18# Q235B 日照 5180 -   現貨
     工字鋼 20# Q235B 鑫達 5310 - 過磅 現貨
     工字鋼 20# Q235B 日照 5230 -   現貨
     工字鋼 22# Q235B 日照 5160 -   現貨
     工字鋼 22# Q235B 津西 5160 - 貨少 現貨
     工字鋼 25# Q235B 萊鋼 5160 - 貨少 現貨
     工字鋼 25# Q235B 津西 5130 - 貨少 現貨
     工字鋼 25# Q235B 日照 5130 -   現貨
     工字鋼 28# Q235B 日照 5130 -   現貨
     工字鋼 28# Q235B 津西 5130 -   現貨
     工字鋼 30# Q235B 日照 5130 -   現貨
     工字鋼 32# Q235B 日照 5130 -   現貨
     工字鋼 32# Q235B 唐山金航 5330 - 過磅 現貨
     工字鋼 36# Q235B 鞍山寶得 5160 -   現貨
     工字鋼 36# Q235B 日照 5170 -   現貨
     工字鋼 40# Q235B 萊鋼 5320 - 貨少 現貨
     工字鋼 40# Q235B 鞍山寶得 5210 - 貨少 現貨
     工字鋼 40# Q235B 津西 5250 - 貨少 現貨
     工字鋼 45# Q235B 鑫達 5500 - 過磅 現貨
     工字鋼 45# Q235B 日照 5340 -   現貨
     工字鋼 45# Q235B 萊鋼 5370 - 貨少 現貨
     工字鋼 56# Q235B 日照 5410 - 貨少 現貨
     工字鋼 56# Q235B 鞍山寶得 5400 -   現貨
     工字鋼 63# Q235B 萊鋼 5630 - 貨少 現貨
     工字鋼 63# Q235B 日照 5590 - 貨少 現貨
     鍍鋅角鋼 50*50*5 Q235B 江蘇國強 5730 - 過磅;142.6g/㎡ 現貨
     鍍鋅槽鋼 8# Q235B 江蘇國強 5870 - 過磅;142.6g/㎡ 現貨
     歐標槽鋼 UPE160 S355J0 進口 10650 -   現貨
     歐標槽鋼 UPN240 S355JR 進口 8780 -   現貨
     歐標槽鋼 PFC380 S355JR 進口 10130 -   現貨
     歐標工字鋼 IPE220 S355JR 進口 9240 -   現貨

     H型鋼 100*100*6*8 Q235B 萊鋼 4970 - 貨少 現貨
     H型鋼 125*125*6.5*9 Q235B 津西 4900 -   現貨
     H型鋼 125*125*6.5*9 Q235B 萊鋼 4950 -   現貨
     H型鋼 150*150*7*10 Q235B 東方特鋼 4730 -   現貨
     H型鋼 150*150*7*10 Q235B 津西 4790 -   現貨
     H型鋼 150*150*7*10 Q235B 馬鋼 4870 - 貨少 現貨
     H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 日照 4720 -   現貨
     H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 馬鋼 4800 -   現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 日照 4810 -   代理
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 鞍山寶得 4840 - 貨少 現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 馬鋼 4900 - 貨少 現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 萊鋼 4840 - 貨少 代理
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 津西 4810 -   現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 天柱 4780 -   現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 安泰 4780 -   現貨
     H型鋼 200*200*8*12 Q235B 興華 4690 - 貨少 現貨
     H型鋼 248*124*5*8 Q235B 日照 4760 -   現貨
     H型鋼 248*124*5*8 Q235B 馬鋼 4840 -   現貨
     H型鋼 250*125*6*9 Q235B 日照 4760 - 貨少 現貨
     H型鋼 250*125*6*9 Q235B 馬鋼 4840 - 貨少 現貨
     H型鋼 250*250*9*14 Q235B 津西 4930 -   現貨
     H型鋼 250*250*9*14 Q235B 馬鋼 5040 -   現貨
     H型鋼 294*200*8*12 Q235B 日照 4800 -   現貨
     H型鋼 294*200*8*12 Q235B 馬鋼 4880 -   現貨
     H型鋼 298*149*5.5*8 Q235B 興華 4670 -   現貨
     H型鋼 298*149*5.5*8 Q235B 天柱 4770 -   現貨
     H型鋼 298*149*5.5*8 Q235B 日照 4800 -   現貨
     H型鋼 298*149*5.5*8 Q235B 馬鋼 4880 -   現貨
     H型鋼 300*300*10*15 Q235B 日照 4890 -   代理
     H型鋼 300*300*10*15 Q235B 津西 4890 -   現貨
     H型鋼 300*300*10*15 Q235B 馬鋼 4970 -   代理
     H型鋼 300*300*10*15 Q235B 萊鋼 4910 - 貨少 現貨
     H型鋼 300*300*10*15 Q235B 安泰 4860 -   現貨
     H型鋼 340*250*9*14 Q235B 津西 4810 -   現貨
     H型鋼 340*250*9*14 Q235B 馬鋼 4890 -   現貨
     H型鋼 350*175*7*11 Q235B 津西 4800 -   現貨
     H型鋼 350*175*7*11 Q235B 馬鋼 4880 -   現貨
     H型鋼 350*350*12*19 Q235B 津西 4960 - 貨少 現貨
     H型鋼 350*350*12*19 Q235B 馬鋼 5040 - 貨少 現貨
     H型鋼 390*300*10*16 Q235B 津西 4920 -   現貨
     H型鋼 390*300*10*16 Q235B 馬鋼 5000 -   現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 天柱 4870 - 貨少 現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 安泰 4850 -   現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 日照 4860 -   現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 津西 4860 -   現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 萊鋼 4890 - 貨少 現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 鞍山寶得 4890 -   現貨
     H型鋼 400*200*8*13 Q235B 馬鋼 4960 -   現貨
     H型鋼 400*400*13*21 Q235B 日照 5030 - 貨少 現貨
     H型鋼 400*400*13*21 Q235B 津西 5030 - 貨少 現貨
     H型鋼 400*400*13*21 Q235B 萊鋼 5050 -   現貨
     H型鋼 400*400*13*21 Q235B 馬鋼 5110 -   現貨
     H型鋼 400*400*13*21 Q235B 安泰 5000 -   現貨
     H型鋼 446*199*8*12 Q235B 鑫達 4760 -   現貨
     H型鋼 446*199*8*12 Q235B 馬鋼 4870 -   現貨
     H型鋼 450*200*9*14 Q235B 津西 4770 - 貨少 現貨
     H型鋼 450*200*9*14 Q235B 馬鋼 4850 - 貨少 現貨
     H型鋼 500*200*10*16 Q235B 鞍山寶得 4820 -   現貨
     H型鋼 500*200*10*16 Q235B 日照 4810 -   現貨
     H型鋼 500*200*10*16 Q235B 津西 4810 -   現貨
     H型鋼 500*200*10*16 Q235B 馬鋼 4890 -   現貨
     H型鋼 588*300*12*20 Q235B 日照 4900 -   現貨
     H型鋼 588*300*12*20 Q235B 津西 4900 -   現貨
     H型鋼 588*300*12*20 Q235B 馬鋼 4980 -   現貨
     H型鋼 588*300*12*20 Q235B 萊鋼 4920 - 貨少 現貨
     H型鋼 600*200*11*17 Q235B 日照 4810 - 貨少 現貨
     H型鋼 600*200*11*17 Q235B 萊鋼 4820 -   現貨
     H型鋼 700*300*13*24 Q235B 日照 4960 - 貨少 現貨
     H型鋼 700*300*13*24 Q235B 安泰 4940 -   現貨
     H型鋼 700*300*13*24 Q235B 馬鋼 5040 -   現貨
     H型鋼 700*300*13*24 Q235B 津西 4960 -   現貨
     H型鋼 800*300*14*26 Q235B 馬鋼 5080 - 貨少 現貨
     H型鋼 800*300*14*26 Q235B 津西 4980 - 貨少 現貨
     H型鋼 900*300*16*28 Q235B 日照 5230 - 貨少 現貨
     H型鋼 900*300*16*28 Q235B 津西 5230 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 200*100*5.5*8 Q355B 馬鋼 5040 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 200*200*8*12 Q355B 馬鋼 5090 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 250*125*6*9 Q355B 馬鋼 5060 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 294*200*8*12 Q355B 馬鋼 5110 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 300*300*10*15 Q355B 馬鋼 5210 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 400*200*8*13 Q355B 馬鋼 5210 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 500*200*10*16 Q355B 馬鋼 5160 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 400*400*13*21 Q355B 馬鋼 5380 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 588*300*12*20 Q355B 馬鋼 5170 - 貨少 現貨
     低合金H型鋼 700*300*13*24 Q355B 馬鋼 5230 - 貨少 現貨
     歐標H型鋼 HEB140 S355J2 進口 8350 -   現貨
     歐標H型鋼 HEB300 S355J2 進口 8350 -   現貨

     焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 衡水華岐 5420 -  
     焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 衡水華岐 5430 -  
     焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 衡水華岐 5400 -  
     焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 衡水華岐 5420 -  
     腳手架管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 衡水華岐 5310 -  
     焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 衡水華岐 5280 -  
     焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 衡水華岐 5380 -  
     焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 衡水華岐 5380 -  
     焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 衡水華岐 5380 -  
     焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 衡水華岐 5290 -  
     焊管 4寸*4.0mm DN100 Q215-235 衡水華岐 5280 -  
     焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 衡水華岐 5380 -  
     焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 衡水華岐 5400 -  
     焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 衡水華岐 5420 -  
     焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津君誠 5430 -  
     焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津君誠 5400 -  
     焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津君誠 5290 -  
     焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 天津君誠 5400 -  
     焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 天津君誠 5420 -  
     焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津友發 5430 -  
     焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津友發 5400 -  
     焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津友發 5290 -  
     焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 天津友發 5400 -  
     焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 天津友發 5420 -  

     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*2.5 無錫興亞 冷拔 7820 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 山東九陽 熱軋 6900 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 中寶管業 冷拔 7370 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ27*3 山東九陽 熱軋 6800 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 山東九陽 熱軋 6700 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ38*3.5 無錫興亞 冷拔 7070 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 臨沂金正陽 連軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山東九陽 熱軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 中寶管業 熱軋 6450 -   代理
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 山東九陽 熱軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 中寶管業 熱軋 6400 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ48*4 山東金寶誠 冷拔 6550 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ48*4 臨沂金正陽 連軋 6400 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 臨沂金正陽 連軋 6400 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 中寶管業 熱軋 6400 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山東九陽 熱軋 6350 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山東金寶誠 冷拔 6500 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 臨沂金正陽 連軋 6350 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*4 臨沂金正陽 連軋 6500 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金鋼管 連軋 6300 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 山東金寶誠 冷拔 6550 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 臨沂金正陽 連軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 山東金寶誠 熱軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金鋼管 連軋 6300 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 臨沂金正陽 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*5 中寶管業 熱軋 6350 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 臨沂金正陽 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 山東金寶誠 熱軋 6150 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金鋼管 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*6 中寶管業 熱軋 6300 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 臨沂金正陽 連軋 6350 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 山東金寶誠 熱軋 6300 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 江陰華潤 熱軋 6800 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 臨沂金正陽 連軋 6330 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 臨沂金正陽 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金鋼管 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ168*8 臨沂金正陽 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 臨沂金正陽 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 新冶特鋼 熱軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金鋼管 連軋 6250 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*7 臨沂金正陽 連軋 6350 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 臨沂金正陽 連軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金鋼管 連軋 6450 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 新冶特鋼 熱軋 6550 -   現貨
     流體管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 煙臺魯寶 熱軋 7250 -   現貨

     熱軋帶鋼 2.5*183*C ZT03 中天 4890 - 暫缺
     熱軋帶鋼 2.5*183*C Q195 津西 4880 - 暫缺
     熱軋帶鋼 3.5*685*C Q235B 泰鋼 4930 - 暫缺
     熱軋帶鋼 3.25*800*C Q235B 泰鋼 4930 - 暫缺
     熱軋帶鋼 4.75*800*C Q235B 泰鋼 4950 - 暫缺

     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首鋼 6330 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首鋼 6210 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首鋼 6100 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首鋼 6070 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首鋼 5960 +20 無花;80g/㎡ 廠家
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首鋼 5960 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首鋼 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首鋼 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首鋼 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首鋼 6100 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 6330 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 6210 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 6090 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 6070 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5960 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5960 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5940 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 5930 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首鋼京唐 6080 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 5940 +20 無花;80g/㎡;無貨 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 5860 +20 無花;80g/㎡;無貨 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 5860 +20 無花;80g/㎡;無貨 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 5860 +20 無花;80g/㎡;無貨 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 6330 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 6220 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 6050 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5950 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5850 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5850 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5850 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍鋼莆田 5820 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本鋼 5860 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本鋼 6280 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本鋼 6060 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本鋼 5960 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本鋼 5910 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本鋼 5910 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本鋼 5860 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本鋼 5860 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本鋼 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本鋼浦項 5920 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本鋼浦項 5860 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本鋼浦項 5860 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 馬鋼 6500 +20 無花;80g/㎡;環保;暫缺 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 馬鋼 6320 +20 無花;80g/㎡;環保;暫缺 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 馬鋼 6150 +20 無花;80g/㎡;環保;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 馬鋼 6030 +20 無花;80g/㎡;環保;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 馬鋼 6030 +20 無花;80g/㎡;環保;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 寶鋼 7220 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6920 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6720 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6670 +20 無花;80g/㎡;暫缺 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6670 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6620 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 寶鋼 6620 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6540 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6370 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6160 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6030 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6030 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 寶鋼湛江 6710 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 寶鋼湛江 6410 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 寶鋼湛江 6260 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 寶鋼湛江 6170 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 寶鋼湛江 6170 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 邯寶 6270 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C SGCC 邯寶 5960 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 邯寶 5860 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C SGCC 邯寶 5860 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.5*1250*C SGCC 邯寶 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.0*1250*C SGCC 邯寶 5860 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河鋼唐鋼 6250 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河鋼唐鋼 6100 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河鋼唐鋼 5950 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河鋼唐鋼 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河鋼唐鋼 5880 +20 無花;80g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 5830 +20 無花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日鋼 5810 +20 無花;貨少;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1250*C SGH340 河鋼承鋼 5750 - 無花;120g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 3.0*1250*C SGH340 河鋼承鋼 5750 - 無花;120g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍鋼 7300 - 有花;275g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 2.0*1250*C SGC340 河鋼邯鋼 6170 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1500*C SGH340 河鋼邯鋼 6070 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.0*1500*C SGH340 河鋼邯鋼 5970 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.5*1500*C SGH340 河鋼邯鋼 5970 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 4.0*1500*C SGH340 河鋼邯鋼 5970 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1500*C SGH440 河鋼邯鋼 6210 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.0*1500*C SGH440 河鋼邯鋼 6120 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.5*1500*C SGH440 河鋼邯鋼 6120 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 4.0*1500*C SGH440 河鋼邯鋼 6090 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1500*C SGH340 河鋼唐鋼 6010 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.0*1250*C SGH340 河鋼唐鋼 5890 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.5*1500*C SGH340 河鋼唐鋼 5910 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 4.0*1500*C SGH340 河鋼唐鋼 5910 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 2.5*1500*C SGH440 河鋼唐鋼 6110 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.0*1500*C SGH440 河鋼唐鋼 6060 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 3.5*1500*C SGH440 河鋼唐鋼 6060 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 4.0*1500*C SGH440 河鋼唐鋼 6060 +20 有花;275g/㎡;貨少 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本鋼 5820 +20 有花;80g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 張家港萬達 6010 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 張家港萬達 5820 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 無錫中彩 5930 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 無錫中彩 5740 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江協和 5880 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江協和 5710 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江聯鑫 5890 +20 有花;40g/㎡ 現貨
     鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江聯鑫 5710 +20 有花;40g/㎡ 現貨

     冷軋無取向硅鋼 0.35*1200*C B35A300 寶鋼 12720 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.35*1200*C 35AW300 鞍鋼 12220 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.35*1200*C 35SW300 首鋼 12470 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A250 寶鋼 13320 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A290 寶鋼 12820 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A310 寶鋼 12420 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50WW350 武鋼 12000 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A350 寶鋼 12050 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50TW350 太鋼 11850 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A400 寶鋼 11150 - 無貨
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50WW470 武鋼 9770 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A470-A 寶鋼 7370 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A470-H 寶鋼 7420 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50TW470 太鋼 8170 - 無貨
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50SWH470 首鋼 8820 - 暫缺;報價為50SW470
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C M50W470 馬鋼 7550 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50WW600 武鋼 6600 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A600 寶鋼 7040 - 無貨
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50AW600 鞍鋼 6350 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50TW600 太鋼 6420 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50SW600 首鋼 6770 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C SG50W600 沙鋼 6120 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C M50W600 馬鋼 6400 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50WW800 武鋼 6400 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C B50A800 寶鋼 6740 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1000*C 50AW800 鞍鋼 6250 - 貨少
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50TW800 太鋼 6220 - 無貨
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C SG50W800 沙鋼 6050 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C M50W800 馬鋼 6300 -  
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1150*C 50SW800 首鋼 6570 - 暫缺
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C H50W800 華西 5890 - 無貨
     冷軋無取向硅鋼 0.5*1200*C 50W800 本鋼 6160